FAQ

For english version please contact us at hello@mobilsofa.com! A Mobilsofa bútorbérlésre és grafikai anyagok elkészítésére vonatkozó tájékoztatója 1. Hogyan jön létre szerződés a Mobilsofa és az Ügyfél között? A Mobilsofa által az Ügyfél részére készített árajánlat (a továbbiakban: „Árajánlat”) Ügyfél általi elfogadásával, illetve a megrendelőlap Ügyfél általi kitöltésével a Mobilsofa és az Ügyfél között szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre, melynek keretében az Ügyfél a Mobilsofa tulajdonát képező és az Árajánlatban meghatározott bútorokat (a továbbiakban: „Bútorok”) az Árajánlatban meghatározott időre és rendezvényre bérbe veszi és azokat a Mobilsofa az Ügyfél részére bérbeadja. A Szerződés abban az esetben tekinthető létrejöttnek, ha a megrendelőlapot mind az Ügyfél, mind a Mobilsofa képviselője aláírta. A közbenső bérbeadás jogát szerződéskötésig fenntartjuk, a kiajánlott árak saját raktárkészlet és szállítási kapacitás erejéig érvényesek. 2. Mi tartalmaz a Mobilsofa szolgáltatása? A Mobilsofa a Bútorokat az Árajánlatban meghatározott helyszínre szállítja, a Bútorokat a helyszínen össze-, valamint a rendezvény végét követően szétszereli. 3. Mekkora a megrendelés legkisebb összege? A Mobilsofa árajánlatot legalább 50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint) összegű megrendelés esetén ad. 4. Kaphat az Ügyfél kedvezményt? A Mobilsofa saját döntése alapján jogosult az Árajánlatban az Ügyfél részére 15% kedvezményt biztosítani (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A Mobilsofa nem biztosít a Kedvezményt, amennyiben a Szerződés létrejötte és a rendezvény időpontja között 5 munkanapnál kevesebb idő áll rendelkezésre. 5. Kell az Ügyfélnek előleget fizetnie? Eltérő megállapodás hiányában az Árajánlatban meghatározott díj (a továbbiakban: „Díj”) 50%-a, mint előleg (a továbbiakban: „Előleg”) új ügyfelek, valamint magánszemély ügyfelek esetén a Szerződés létrejöttével egyidejűleg esedékes. Az Ügyfél az Előleget a Mobilsofa által a Szerződés létrejöttét követő 1 munkanapon belül megküldött, illetve amennyiben a személyes átadásra van lehetőség, átadott előlegbekérő számla alapján a számla kézhezvételét követő két 2 munkanapon belül köteles megfizetni. 6. Mikor szállítja le a Mobilsofa a Bútorokat? A Mobilsofa kizárólag az Előleg kézhezvételét, illetve amennyiben a Felek átutalásban állapodnak meg, az Előlegnek a Mobilsofa megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően szállítja el a Bútorokat a rendezvény helyszínére és szereli össze őket a rendezvény helyszínén. Az Ügyél Előleg megfizetésével kapcsolatos késedelme a Mobilsofa egyidejű késedelmét kizárja. 7. Mi történik, ha az Előleget az Ügyfél nem fizeti meg határidőre és az Árajánlatban Kedvezményt kapott? Amennyiben a Mobilsofa az Ügyfél részére Kedvezményt biztosított és az Ügyfél az előlegbekérő számlában meghatározott határidőre az Előleget nem fizeti meg, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kedvezményt elveszíti és a Mobilsofa a Bútorokat kizárólag a Kedvezmény nélküli összegen adja bérbe. A Mobilsofa a kedvezmény nélküli összegről újabb számlát állít ki, melyre az előlegbekérő számlára vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak. 8. Hogyan kell a Díj fennmaradó részét megfizetni? A Díj fennmaradó részét az Ügyfél a Szerződéshez kapcsolódó teljesítésigazolás alapján kiállított számla birtokában, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. Az Ügyfél vállalja, hogy a teljesítésigazolást az Árajánlatban megjelölt teljesítési időt követő 5 napon belül kiállítja. Amennyiben az Ügyfél ezt a határidőt elmulasztja, úgy azt akként kell tekinteni, mintha az Ügyfél a teljesítésigazolást elfogadta volna. Ebben az esetben a Mobilsofa jogosult a számla kiállítására. Új, valamint magánszemély ügyfelek a végszámla összegét a rendezvény helyszínen készpénzben kötelesek a Mobilsofa képviselője részére megfizetni. 9. Mi történik, ha az Ügyfél nem fizeti meg a számlát határidőben? Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél köteles a Mobilsofa részére késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat +8%. 10. Mi történik, ha az Ügyfél eláll a Szerződéstől? Az Ügyél Szerződéstől történő elállása esetén alkalmazandó szabályok: * Amennyiben az Ügyfél a Szerződéstől a rendezvény napján áll el, úgy az Ügyfél köteles a Díj 100%-át megfizetni. * Amennyiben az Ügyfél a Szerződéstől a rendezvény megkezdése előtti ötödik (5.) nap után, de második (2.) nap előtt áll el, úgy az Ügyfél köteles a Díj 75%-át megfizetni. 11. Van lehetőség a Bútorokat személyesen megtekinteni? A Bútorokról készült és az Ügyfél által megtekintett fotók nem minden esetben a valós állapotot tükrözik. Az Ügyfél a rendezvény időpontja előtt a Mobilsofa képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban a Bútorokat vagy azok részleteit személyesen megtekintheti. Amennyiben az Ügyfél ezen lehetőséggel nem él, úgy a későbbiekben a Mobilsofa által a rendezvény helyszínére szállított Bútorokat illetően kifogással nem élhet. 12. Ki felel a rendezvény ideje alatt a Bútorokban esett károkért? A Bútorok átadását követően azok Mobilsofa általi visszavételéig az Ügyfél felel a Bútorokban esett valamennyi kárért. 13. Mik az Ügyfél kötelezettségei a rendezvény ideje alatt és azt követően? Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Mobilsofa a rendezvény helyszínét megközelíthesse. Az Ügyfél köteles továbbá a rendezvény helyszínén a Mobilsofa részére minden, a Bútorok átadásához, visszavételéhez szükséges engedélyt, dokumentumot biztosítani, illetve rendelkezésre bocsátani, ideértve különösen a helyszín megközelítéséhez szükséges behajtási engedélyeket, illetve az olyan engedélyeket, dokumentumokat, amelyek a biztonságos és akadálymentes építési és bontási munkálatokat lehetővé teszik. Az Ügyfél képviselőjének a Bútorok átadásakor, valamint visszavételekor jelen kell lennie. Amennyiben az Ügyfél képviselője az átadás előzetesen egyezetett időpontjában nincs jelen, úgy a Mobilsofa nem köteles a Bútorokat átadni és a Szerződés teljesítését megtagadhatja. A Mobilsofa ebben az esetben a Díjra akként jogosult, mintha az Ügyfél a Szerződéstől a rendezvény napján állt volna el. Amennyiben az Ügyfél képviselője a Bútorok előzetesen egyezetetett visszavételekor nincs jelen, úgy a Mobilsofa a Díjra ettől függetlenül jogosulttá válik, illetve a rendezvény ideje alatt a Bútorokban esett és a Mobilsofa által a Bútorok visszavételekor felismert kárt az Ügyféllel szemben érvényesítheti. Ebben az esetben a Mobilsofa a rendezvény napját követő nap 12 óráig az Ügyfél részére megküldi a visszavételi jegyzőkönyvet, melyben foglaltakkal kapcsolatban az Ügyfél kifogással nem élhet. 14. Készít a Mobilsofa grafikai anyagokat is? A Mobilsofa az Ügyfél igénye szerint a Bútorokat, illetve az adott rendezvényhelyszínt grafikai anyagokkal (a továbbiakban: „Anyagok”) is feldíszíti. Az Anyagokat az Ügyfél biztosítja a Mobilsofa részére vagy azokat az Ügyfél kérése alapján a Mobilsofa tervezi meg és készíti el. Az Anyagokat az Árajánlatban meghatározott rendezvény kezdete előtt legalább 5 munkanappal kell a Mobilsofa képviselője részére megkülde